video

Druk zp-11. Oznaczenie sprawy zdw-8/01/l/06. Pieczęć zamawiającego. Oświadczenie. Kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik

. w przetargu o wartości do 60 tys. Euro zaistniało podejrzenie, że jeden z oferentów jest skoligacony z pracownikami wydziału zamówień.
Druk zp-11. Pieczgé zamawiajqcego. Oéwiadczenie kierownika zamawiajqcego/pracownika zamawiajqcego, ktéremu kierownik zamawiajqcego.Druk zp-12. 2. Druk zp-21. zp/11/Rb/zbk/2010 druk zp-21. Pieczęć zamawiającego. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.11. Wykonawcy wykluczeni_. z postqpowania wykluczono o wykonawcéw. Listef wykluczonych wykonawcéw zaiqczony druk zp-18. 12. Oferty odrzucone. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. druk zp-1/pn. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o. 1 ustawy Pzp, czyli druku zp-11. Czy druk zp-11 jest obowiązkowy do każdego zamówienia niezależnie od trybu i wartości?Prawo zamówień publicznych, na załączonym druku zp-11. b)* kierownik zamawiającego nie wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie
. Publicznych na załączonym druku zp-11. 2. Imiona i nazwiska pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone.


Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie

. Katowice: dostawa wodorotlenków glinu o dużej średnicy ziarna i o najmniejszej średnicy ziarna. Numer ogłoszenia: 340262-2010;. Pracownicy biorący udział w postępowaniu składają pisemne oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie (druk zp-11).Znak sprawy mzp/11/05. druk zp-150 strona 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania. 1) Zamawiający: a) pełna nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Pogrzebowy sp. z. Oznaczenie sprawy zp/11/2008 druk zp-1. Pieczęć zamawiającego. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej.Załączniki: Zamawiający. Druk zp-12. Druk zp-21. 3. Oznaczenie sprawy zp-11/2009 druk zp-12. Pieczęć zamawiającego. Zbiorcze zestawienie ofert/ofert. 11 ust. 8 ustawy stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk zp-21);
Druki dodatkowe załączone do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. druk zp-11. Wzór. druk zp-12. Wzór. druk zp-13. Wzór. druk zp-14.
Pzp_ druki_ 2_ maly. Jpg, 11 kB. Program umożliwia otworzenie wielu formularzy w tym samym. Druk zp-11-Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika. Oznaczenie sprawy pn/26ol/11/2004. druk zp-1. Pieczęć zamawiającego. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej.Oznaczenie sprawy: sz-23/03/10 druk zp– 12. Pieczątka Zamawiającego. poch Spółka Akcyjna. 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11.Druk zp-12. Pieczęć zamawiającego. Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o. 11. Zakład usług Gospodarczo-Socjalnych„ antema” Spółka z.Druk zp– 12 dot. Przetargu nieograniczonego na usługi przeglądu gaśnic. oferta Nr 11-supon bc inwestycje Sp. z o. o. Sp. Komandytowa.Oznaczenie sprawy zp/491/tb/227/05-11/2007. druk zp-1. Pieczęć zamawiającego. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej.Druk Zp-13 z dnia 24. 10. 05r. „ Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego" dla 11.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Druk zp-1/po. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości.Druk zp-110. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Obowiązuje od: 2004-03-03 Informację zaktualizowano 2006-12-14 11: 00: 07, wprowadzający: Sławomir Mikina. Oznaczenie sprawy 16. 2/zp/2010 druk zp-11. Pieczęć zamawiającego. Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego.Byłoby ustalić, czy kwestionowane przez Odwołującego załączniki do protokołu (druki zp 11. zp-17 i inn. Zostały sporządzone w sposób ostateczny i.Prawo zamówień publicznych, na załączonym druku zp-11. b)* kierownik zamawiającego nie wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie. 15. Oświadczenia członków komisji przetargowej (5 szt. – druk zp-11. 16. Streszczenie oceny i porównania zło onych ofert– druk zp-18.Uprawnionym do jego pochowania” – nr sprawy zp/11/2009. Oceny członków komisji zostaną wpisane do, Kart indywidualnej oceny oferty” druk zp-20).Przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (druk zp-2); . druk zp-11. Oświadczenie. Kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie.

  • Druk zp-2/wr protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
  • Dyrektor i osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają oświadczenia na druku zp-11, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy.
  • Protokół z postępowania o udzieleni zamówienia publicznego wraz z wszystkimi załącznikami (w szczególności Druk zp-11 Oświadczenie o braku wyłączenia z.Druk zp-1. Pieczęć zamawiającego. Oświadczenie: 1). Kierownika zamawiającego. Pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył.
  • Druk zp-21. Pieczęć zamawiającego. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 61, 11. 11. 55, 00. 55, 00. 12. 78, 57. 78, 57. 13. 61, 11. 61, 11.
  • Określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Druk zp-2) nr sprawy gch/zp/11/.Druk zp-12. Pieczęć zamawiającego. Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków. 150 060, 00 30/11/2009. 30 dni. 2. Śląskie Konsorcjum Ekologiczne
. Dotyczy postępowania: as/zp/11/09. Na załączonym druku zp– 21 wybrano w zad. 2/2b następującą ofertę: zad. 2/2b. Druk zp-21 . 11 ust. 8 ustawy stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; Załącznik 1 Wzór-druk zp-1; druk zp-1/pn; druk zp-1/po; druk zp-1/no;

Nr zp/11/2007. zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty. Na podstawie art. 92 ust. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert– druk zp-21.

Druk zp-2-Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Nr sprawy pzd– zp/pn/11/2010. druk zp– 2/pn, nbo, zoc. 11. Protesty i odwołania. w trakcie postępowania: nie wniesiono protestów nie wniesiono odwołania.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. druk zp-1/pn. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości.Formularz zp-400. ogŁoszenie o zamÓwieniu. Zamieszczenie obowiązkowe. ogŁoszenie dotyczy: Data: 10/01/2008 Godzina: 11: 30. Miejsce:Druk zp-11 oznaczenie sprawy. Pieczęć zamawiającego. Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik.Druki: zp-2, zp-2/wr, zp-11, zp-17. 2. Wzór oświadczenia wykonawcy. 3. Wyjaśnienia i opinie wymienione w pkt. 4. Otrzymują: 1. Koordynatorzy Gminni Projektu.Oznaczenie sprawy: Sprzqtanie dks 2009 druk zp-12. Zbiorcze zestawienie ofert. 11 netto: vat: brutto. 48. 500, 00 zt. 10. 670, 00 zt. 59. 170, 00 zt.Prawo zamówień publicznych, na załączonym druku zp-11. 2. Imiona i nazwiska pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone.(tzw. Część szczegółowa) odpowiadających sześciu trybom udzielenia zamówienia, druk zp-11 (oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy). 1 Pzp członkowie komisji przetargowej składają na druku zp-11, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w.
Druk zp-12. Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26-03-2010 r. Godz. 11 646, 52. 6. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Odrzuconych stanowi załączony druk zp-19-nie dotyczy. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 17. 12. 2009 r*, o godzinie 11: 00. Mnie druki. Druk zp– 11 zawiera oświadczenie o braku okoliczności poddających w wątpliwość obiektywizm zamawiającego (tj. Kierownika lub pracownika.Druk zp-12. Pieczęć zamawiającego. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny. Pakiet 10 poz. 3: 11 500 00 Pakiet 10 poz. 3: 12305, 00. 4. Ul. Pomorska 31 a.